ΚΩΝΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ 63cm / CONICAL BURRS 63cm
MST - 63K M /// ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΜΕ ΚΩΝΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ
MST 63 K M
MST 63 K M
press to zoom

MST 63 K MG / ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΜΕ ΚΩΝΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΚΡΙ - 1.049€ + ΦΠΑ

 

MST 63 K MB / ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΜΕ ΚΩΝΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΣΠΡΟΣ - 1.049€ + ΦΠΑ

 

MST 63 K MN / ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΜΕ ΚΩΝΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΑΥΡΟΣ - 1.049€ + ΦΠΑ

 

MST 63 K MR / ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΜΕ ΚΩΝΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΣ - 1.049€ + ΦΠΑ

MST - 63K Α /// ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΜΕ ΚΩΝΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ
MST 63 K A
MST 63 K A
press to zoom

MST 63 K ΑG / ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΩΝΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΚΡΙ - 1.129€ + ΦΠΑ

MST 63 K ΑB / ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΩΝΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΣΠΡΟΣ - 1.129€ + ΦΠΑ

MST 63 K ΑN / ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΩΝΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΑΥΡΟΣ - 1.129€ + ΦΠΑ

MST 63 K ΑR / ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΩΝΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΣ - 1.129€ + ΦΠΑ

MST - 63K E /// ON-DEMAND ΜΕ ΚΩΝΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ
MST 63 K E
MST 63 K E
press to zoom

MST 63 K EG / ON - DEMAND ΜΕ ΚΩΝΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΚΡΙ - 1.215€ + ΦΠΑ

MST 63 K EB / ON - DEMAND ΜΕ ΚΩΝΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΣΠΡΟΣ - 1.215€ + ΦΠΑ

MST 63 K EN / ON - DEMAND ΜΕ ΚΩΝΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΑΥΡΟΣ - 1.215€ + ΦΠΑ

MST 63 K ER / ON - DEMAND ΜΕ ΚΩΝΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΣ - 1.215€ + ΦΠΑ